Steeds meer mensen zijn zich vandaag de dag bewust dat een gezond voedingspatroon van groot belang is voor een goede gezondheid. Toch komt er ondanks een goed voedingspatroon een vitaminetekort vaker voor dan wordt gedacht. Dit kan leiden tot allerlei klachten, zoals depressies en energiegebrek. Een vitaminetekort dat onder andere deze klachten met zich meebrengt, speelt zich af rondom vitamine B12. Deze vitamine wordt ook wel de ‘energievitamine’ genoemd. Verschillende onderzoeken tonen aan dat er sprake is van een groot vitamine B12-tekort in deze samenlevingen dat de erkenning daarvan helaas nog op zich laat wachten. ‘Dan neem ik toch wel een vitaminepil?’, zouden je gedachten nu kunnen zijn. Helaas is het met deze vitamine het niet zo eenvoudig als je zou denken.

Vitaminetekort kan een tal van oorzaken hebben. Maar waar je een vitamine C-tekort makkelijk kan opvullen met een vitamine C-tablet, ligt dat bij vitamine B12 nog niet zo eenvoudig. Vandaar de grote hoeveelheid mensen met een tekort. Het probleem bij dit vitaminetekort ligt bij (h)erkenning van het tekort en bij de oplossing die huisartsen voor ogen hebben. Het tekort is niet zo gemakkelijk aan te vullen door voedsel of gangbare supplementen namelijk en heeft vaak een hele voorgeschiedenis.

Wat is vitamineB12?

VitamineB12 (cobalamine) maakt onderdeel uit van het vitamine B-complex. Vroeger dacht men dat er maar één soort vitamine B was. Later bleek dat vitamine B uit afzonderlijke vitamines bestaat. VitamineB12 heeft een cruciale functie bij verschillende processen in het lichaam. Het heeft onder andere invloed op de DNA-synthese en energieproductie. Daarnaast speelt het een belangrijke rol bij de vorming van gezonde rode bloedcellen, zorgt het mede voor het zuurstoftransport door het hele lichaam; het zorgt voor een goede werking van het zenuwstelsel en draagt het aan bij energievoorziening. Verder speelt deze vitamine een rol bij de stofwisseling van foliumzuur.

Ontstaan van een tekort

Maar dat is nog maar de helft van de klachten die iemand kan ervaren. Bo Baden is al zes jaar ervaringsdeskundige en adviseur op B12-gebied. Hij pleit al jaren voor een erkenning van deze ‘onzichtbare ziekte’ van een B12-tekort, zoals hij het zelf noemt. ‘Ons lichaam kan niet zonder vitamine B12. Maar nu blijkt dat deze vitamine, die onder andere in vlees, vis, melk en eieren zit, bij veel mensen amper tot helemaal niet wordt opgenomen in het lichaam. En dat komt door bijvoorbeeld het eten van tarwe dat niet goed verdragen wordt en de maag-darm ontregelt, het slikken van anticonceptie, van maagzuurremmers, door teveel stress, een vervuilde lever en nog vele andere mogelijke oorzaken’, aldus Bo.

‘En als je zo’n vitamine B12-tekort hebt, kan je behoorlijk ziek, allergisch, vreselijk moe, vergeetachtig of depressief worden’, gaat Bo verder. Ouderdomsverschijnselen, terwijl je de leeftijd er niet voor hebt, is een kenmerk voor dit tekort. ‘Je gaat steeds meer leven op wilskracht en je voelt je steeds minder lekker in je vel zitten. En dat al jarenlang. Je leert er uiteindelijk min of meer mee te leven, maar je bent eigenlijk aan het overleven. Intussen begint de gezondheid je tussen de vingers door te glippen en je weet maar niet hoe het komt. Het is echt een aftakelingsverhaal.’

Hoeveel mensen hebben een tekort?

Minimaal 10 procent van de bevolking heeft volgens Bo last van een niet herkend b12-tekort. ‘Reële schattingen, mede op basis van onderzoek in de VS en de UK, laten zien dat er zeker rond de 10 % a 25% van alle mensen die chronische onbehandelde ziekte van een vitamineB12-tekort hebben.

In Nederland zou het dan gaan tussen de 1,6 en vier miljoen mensen. Sally Pacholok, een verpleegkundige uit Detroit en auteur van het B12- boek: Is het misschien B12-tekort?, schrijft dat we over een enorme volksziekte praten die zijn weerga niet kent en die nu nog steeds vrijwel altijd over het hoofd wordt gezien. Vaak met desastreuze gevolgen voor de miljoenen patiënten die het treft.

Hoezo is er zo weinig bekend over B12?

Als zoveel mensen een vitamineB12 tekort zou hebben, waarom zou de Nederlandse geneeskunde daar niet allang een oplossing voor hebben? Bo Baden krabt zich hierover ook over aan het hoofd. ‘Ik weet dat ook niet zo goed. Het is in elk geval een blinde vlek binnen de reguliere én alternatieve geneeskunde. Terwijl de wetenschappelijke onderzoeken die een verband aantonen tussen een aantal stoornissen en ziekten (zoals bijvoorbeeld ADHD, autisme, dementie, depressie, ME, MS) én een b12-tekort zich opstapelen, verandert er nog bitter weinig in medische kringen. Ze zijn er gewoon niet gespitst op.’

En de artsen?

‘Ze zijn niet voldoende op de hoogte blijkbaar’, spreekt Baden verder. Volgens hem worden ze er ook niet echt in opgeleid. ‘De Nederlandse artsen denken dat het B12-tekort maar vrij weinig voorkomt, alleen bij bloedarmoede en als iemand al een zodanig drastisch tekort heeft dat er niet omheen te zeilen is. Terwijl de B12-gebreksklachten zich al jaren stapsgewijs opstapelen.’

Nederlandse huisartsen zijn niet goed op de hoogte dus. Toch zijn er artsen die ervaring hebben op het gebied van deze vitamine. Zo ook de Brabantse Hans Reijnen. Hij schreef in 2011 het boek: Vitamineb12-tekort. Oorzaak van vele chronische klachten. In dat boek beschrijft Hans Reijnen zijn toenemende verbazing als hij in zijn drukke praktijk met 5000 patiënten steeds vaker constateert dat het Vitamine B12-tekort een veel massaler probleem is dan wordt gedacht.

Ook is vitamineB12 aanvulling volgens Hans een oplossing voor allerlei ziekten en gezondheidsklachten en ontdekt hij door onderzoek te doen welke oplossing voor dit tekort bruikbaar is.

Hoe herken ik een tekort?

Het is een heftig verhaal. Moet je nu massaal een vitamine B12 in huis te halen? Dat hoeft niet. Niet iedereen heeft een B12-tekort, maar het komt wel vaker voor dan wordt gedacht. Het is dus belangrijk volgens bovenstaande ervaringsdeskundigen en artsen om een tekort zo snel mogelijk te erkennen en op te lossen.

De volgende symptomen van een tekort springen er in ieder geval bovenuit:

  • B12-tekort uit zich bij veel mensen vooral in een lage weerstand. Dit herken je doordat je vatbaarder voor infecties bent, een lage vitaliteit hebt, een bleke gelaatskleur, extreme vermoeidheid, slecht herstel na inspanning, snelle verzuring van de spieren.
  • Een reeks aantal vage klachten zoals: tintelingen, duizeligheid, verdoofde gevoelens (gevoel alsof je op watten loopt), spierkrampen, gewrichtspijnen, oorsuizingen, bloedsmaak in de mond, wazig zien.
  • Hooggevoeligheid voor licht, geluid, mensenmassa.
  • Geestelijk gezien een sluipend gevoel van niet welbevinden, minder alert zijn, niet goed op woorden kunnen komen, met dubbele tong spreken (alsof je twee wijntjes op hebt), een verward geheugen. Niet goed in slaap kunnen vallen.

De B12-tekort symptomenlijst is werkelijk heel lang volgens Baden. Maar als je veel van bovenstaande klachten herkent, heb je vrijwel zeker een tekort meent hij.

B12-tekort, wat nu?

‘De officiële weg is een B12-bloedonderzoek. Doch zitten daar eigenlijk teveel haken en ogen aan’, stelt Bo. Daarom kan je volgens hem beter kijken naar de symptomenlijst.

Als je volgens Bo meer dan zes symptomen hebt, kun je er vanuit gaan dat je in elk geval (mede) last hebt van een b12 gebrek.

Overigens kunnen baby’s ook al een tekort hebben, want een moeder met een tekort geeft het door aan haar kind. Dit legt Bo uit: ‘Dit uit zich in een lage weerstand, een opvallend bleke gelaatskleur, moeilijk kunnen focussen, slecht kunnen onthouden, vertraagde groei, vaak moe zijn, dreinerig gedrag vanwege overgeprikkelheid. Spierslapte (ook in de tong, waardoor slissen).’

Een bloedonderzoek is niet betrouwbaar omdat de huidige referentiewaarden niet kloppen. ‘En je kunt genoeg B12 in je bloed hebben zitten, maar op weefsel en celniveau een tekort hebben. En dat is veel lastiger en duurder om te meten dan een simpele bloedtest’, aldus Baden. Een bloedtest kan je wel doen, maar als er al een tekort wordt aangetoond, doordat je waarde bijvoorbeeld drastisch laag is, word je verder geholpen met injecties: ‘En in de praktijk merken we dat die injecties ook niet goed worden opgenomen door het lichaam, doordat je zelf de B12 nog moet omzetten in je lichaam.’

Als je vermoedt dat je een B12-tekort hebt, kan je beter zelf in actie komen dus. Speciale B12-smelttabletten hebben heel veel baat volgens Baden. Gangbare vitaminepillen hebben gee